Tapak bazar Ramadan perlu bersih daripada sampah pada hari terakhir

(JOHOR BAHRU, 20 Jun 2017) Kandungan berita adalah sama sebagaimana yang dilaporkan oleh akhbar Sin Chew Daily pada 21 Jun 2017.