SWM Agih Barangan Perlindungan Diri

SWM Agih Barangan Perlindungan Diri


SWM Environment mengagihkan 7,982 barangan penjagaan kebersihan diri kepada pekerjanya dalam usaha melindungi mereka daripada wabak COVID19.