Survey

Pihak pelanggan yang dihormati,

Pihak Pengurusan SWM ENVIRONMENT SDN. BHD.  (SWM) mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan yang diberikan kepada perkhidmatan pihak kami. Bagi membantu meningkatkan kualiti perkhidmatan, kami memohon kerjasama Tuan/Puan untuk meluangkan masa untuk membuat penilaian terhadap perkhidmatan SWM.

Sekian, terima kasih.

SWM ENVIRONMENT SDN. BHD.

KAJIAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN 2016/17
1. Kawasan Perumahan Anda Terletak Di Negeri
 • Melaka
 • Negeri Sembilan
 • Johor
 • Lain-lain
2. Pada pandangan Tuan/Puan, apakah saluran komunikasi yang terbaik di antara pihak SWM dan pihak Tuan/Puan bagi sebarang aduan / pertanyaan?
 • Telefon
 • SMS/WhatsApp
 • Emel
 • Media (TV, Akhbar, Radio)
 • Media Social
3. Apakah cara terbaik bagi mendidik orang ramai bagi menjaga alam sekitar, kebersihan serta amalan kitar semula?
 • Media (TV, Akhbar, Radio)
 • Media Social
 • Ceramah / Pameran
 • Keluarga / Kawan-kawan
 • Lain-lain
Pengurusan kutipan sisa pepejal, kutipan sisa pukal, sisa kebun & kitar semula
4. Tahap perkhidmatan sistem kutipan sisa pepejal & kitar semula
 • Sangat Baik
 • Baik
 • Sederhana
 • Tidak Memuaskan
 • Sangat Tidak Memuaskan
5. Tahap perkhidmatan pembersihan parit/longkang
 • Sangat Baik
 • Baik
 • Sederhana
 • Tidak Memuaskan
 • Sangat Tidak Memuaskan
6. Cadangan
Your Details