Sin Chew Daily – Pengkalan Rama Pantai – Kawasan Kotor Kerana Pekerja Asing

Summary: SWM Environment helps in cleaning in Pantai Pengkalan Rama area