Sin Chew Daily – Pengkalan Rama Pantai – Kawasan Kotor Kerana Pekerja Asing