SAMPAH DARI TAPAK PELUPUSAN YANG TAMAT TEMPOH DIHANTAR KE SEELONG

(JOHOR BAHRU, 7 JUN) Kandungan berita sama sebagaiman yang dilaporkan oleh akhbar China Press pada 8 Jun.