MPM dan agensi berkaitan cari langkah selesai masalah banjir

(Muar, 16 Mei 2017) Kandungan berita adalah sama sebagaimana yang dilaporkan oleh Sin Chew Daily pada 17 Mei 2017.