MOHD ZAN ARRIS – DARI 0% MENINGKAT KEPADA 22%, TAHAP KESEDARAN MASIH BELUM CAPAI SASARAN

(MUAR, 13 JULAI) Kandungan berita adalah sama sebagaiman yang dilaporkan oleh akhbar China Press pada 14 Julai.