Membuang Sampah Merata-rata Boleh Mendatangkan Pembiakan Nyamuk

Summary: Briefing on recycling and separation at source (SAS) with SJKC Kahang by SWM Johor North

Terdapat pembuangan sampah haram di sebelah hutan berhampiran pangsapuri Sri Siantandan penduduk dikawasan tersebut amat khuatir akan menimbulkan masalah kebersihan dan mengganggu keselamatan penduduk. Pada bulan lepas, selepas mendapat aduan daripada pihak penduduk dan telah terus menghubungi pihak SWM Environment untuk membersihkan sampah haram di tapak tersebut, tetapi dalam beberapa minggu telah terdapat beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab telah membuang sampah haram ditapak yang sama setelah pihak SWM Environment membersiahkan kawasan tersebut.

Ahli DAP, Mr Yang berkata pangsapuri yang mempunyai 500 unit. Beberapa bulan lepas terdapat wabak denggi dan penduduk khuatir akan menimbulkan masalah kebersihan akibat pembuangan sampah haram dan boleh mendatangkan wabak denggi sekali lagi.

Membuang sampah merata-rata mendatangkan nyamuk aedes dimana terdapat kes dimana telah 4 orang ahli telah bergilir-gilir terkena wabak tersebut.