ENCIK GAN, KESELAMATAN TAMAN PASIR MAS AMAT MEMBIMBANGKAN.

Mr Gan bersama rukun tetangga telah menjalankan gotong royong di Taman Pasir Mas dan kegiatan ini adalah kegiatan tahunan yang tetap untuk taman tersebut. Beliau juga berharappenduduk dikawasan sekitar sentiasa memberikan kerjasama untuk memastikan alam sekitar sentiasa terpelihara, bersih dan cantik.

Program gotong royong yang telah dijalankan turut dihadiri oleh penduduk setempat dan pihak SWM Environment yang menyediakan pekerja dan jentera untuk membantu.