Tapak bazar Ramadan perlu bersih daripada sampah pada hari terakhir