SWM News

TIMBUNAN SAMPAH HARAM TELAH DIBERSIHKAN

Jalan Sungai Putat terdapat satu kawasan longgokan timbunan sampah haram dan ianya telah diselesaikan. Dipercayai sampah haram itu terdiri daripada...