SAMPAH DARI TAPAK PELUPUSAN YANG TAMAT TEMPOH DIHANTAR KE SEELONG