Penganjur diingatkan kemas bazar pada hari terakhir Ramadan