Jimmy: Galak pihak swasta bangunkan taman perindustrian moden di Batu Pahat