GOTONG-ROYONG MPM ZON 15 – 10 TAN SAMPAH DILUPUSKAN DALAM MASA 3 JAM