DIDIKAN AWAL UNTUK KEKAL BANDAR TERBERSIH – PERTANDINGAN SEKOLAH TERBERSIH DICADANGKAN DI MUAR